I õpituba (info otsimine ja andmete haldamine)

Õpitoa viib läbi Tartu ülikooli infopädevuse koordinaator Vilve Seiler.

Toimumisaeg: 17. veebruaril 2018 kell 12.00-16:00

Toimumiskoht: Lossi 36-214, Tartu

Õpituppa on vajalik registreerumine: https://goo.gl/forms/uBvDG0WK56tnfDsw2

 Osalejate arv on piiratud!

Kui selgub, et õpitoast siiski osa võtta ei saa, palume sellest teada anda info@kaaren.ee

NB! Kõigil osalejatel palume kaasa võtta oma sülearvuti.

Kohtumiseni! MTÜ Kaaren meeskond


2018 kevadsemestril toimuvad õpitoad järgnevalt:

  1. Info otsimimine ja andmete haldamine: 17. veebruaril
  2. Akadeemiline kirjutamine: 10. märtsil
  3. Populaarteaduslik kirjutamine: 14. aprillil
  4.  Esinemine: 19. mail

Kõik õpitoad algavad kell 12:00 ja kestavad orienteeruvalt 4 tundi. Asukoht: Lossi 36 (Tartu), ruum 214.

 


Kokkuvõte populaarteaduslikust õpitoast: Kuidas_populaarselt_kirjutada (Ulvar Käärt)


Alanud on registreerimine III õpituppa (populaarteaduslik kirjutamine)

Hea tudeng!

Ootame sind osalema populaarteadusliku kirjutamise õpitoas.

Kuidas suudab mõni teadlane lihtsalt ja paeluvalt edastada ka oma teadustöö kõige keerulisemad tahud?

Miks mõnikord on aga põnev teema edasi antud haigutamapanevalt, keeruliselt ning tüütult?

Kuidas ennast “maha müüa” ettevõtjale?

Teaduses on oma tööst huvitavalt ning arusaadavalt rääkimine ja kirjutamine vältimatu vajadus. Kõik algab lõputöö sisu selgitamisega kaitsmisel, kus komisjoni liikmed ei pruugi olla Sinu teema eksperdid, ja ulatub välja raha taotlemiseni teadustööks.

Populaarteadusliku kirjutamise õpitoas esineb Horisondi peatoimetaja Ulvar Käärt.

Eesti vanima järjepidevalt ilmuva populaarteadusliku ajakirja tegemistest saad lugeda http://www.loodusajakiri.ee/valjaanded/horisont/.

Õpitoa kava:

*ülevaade meie teadust populariseerivatest väljaannetest ja kanalitest

*kirjutise olemuse erinevused väljaannetes

*soovitused, kuidas populaarteaduslikult kirjutada

*näidislugude analüüs

*lühike populaarteasulikus vaimus ülevaade enda uurimistööst ja (soovi korral) selle tutvustamine

Osalemiseks registreeru SIIN

Õpituba algab 22. aprillil kell 12 Tartus aadressil Jakobi 23 (EÜS Põhjala uks mäenõlval) ja kestab umbes neli tundi.

Meenutame, et populaarteaduslik kokkuvõtet oma lõputööst on vaja ka Kaarna konkursil osalemisel, mille kohta rohkem infot leiad http://kaaren.ee/konkurss/ ja http://kaaren.ee/too-esitamine/.


Kolmas õpituba keskendub populaarteaduslikule kirjutamisele

Kas sina oskad oma tööst teha arusaadava kokkuvõtte oma kaastudengile, oponendile või vanaemale? Miks on oluline oma tööd laiemalt tutvustada? Kas sellest võiksid kuulda sinu erialateadlased, ettevõtjad või kõik eestlased?

Mõtle selle üle ja ootame sind aprillkuisesse õpituppa (info täpsustub).

Seniks aga soovitame veelkord üle vaadata II õpitoa suurepärased materjalid.

KAAREN KOOLITUS_1


Teine õpituba keskendub akadeemilisele kirjutamisele ja väljendusoskusele

Toimumise aeg: 18. märts kell 12:00-16:00

Toimumise koht: ÜS Liivika (K.E. von Baeri 7, Tartu)

Koolitaja on Anni Jürine Tartu Ülikoolist

Orienteeruv kava:

– Kirjutamisprotsess (mustandi kirjutamine, parandamine, kirjutamiskrambist üle saamine)
– Töö ja kirjutamisprotsessi planeerimine
– Tagasiside (miks, kuidas, millal ja mis sellega peale hakata)
– Kirjutamisrühmade formaat
– kui on aega, tuleb juttu ka plagiaadist

Palume osalejatel kaasa võtta oma sülearvuti.


Esimene õpituba toimub 18.02.17 algusega 12:00 Ülikooli 18-228

Arhiivinduse ja muuseumikogude koolituse osa algab kell 15:00

Esimese õpitoa kava

I Sissejuhatus infootsingusse

Infootsingu põhimõtted andmebaasides. Päringu koostamine oma uurimisteemal. Otsingusõnade täpsustamine Eesti Märksõnastiku abil.


II Infootsing otsinguportaalis EBSCO Discovery

Otsinguportaali EBSCO Discovery tutvustus ja otsinguvõimalused. Otsingutulemuste piiramine, salvestamine ja eksportimine. Otsingute salvestamine, teavitusteenuse tellimine. Täistekstidele juurdepääs.

III Viidete haldamine ja bibliograafia vormistamine viidete halduri Zotero abil

Zotero installeerimine. Kirjete kogumine Zoterosse. Töö kirjetega Zoteros: kaustade tegemine, kirjete sorteerimine, parandamine, täiendamine. Viidete lisamine dokumenti ja bibliograafia koostamine.

IV Viitamisinfo andmebaasid Web of Science ja Scopus

Andmebaaside tutvustus. Ajakirjade valik. Otsinguvõimalused. Otsingutulemuste sorteerimine ja eksportimine.


V Teadusinfo otsing internetis

Teadusinfo otsinguvõimalused internetis. Teadusinfo otsinguvahendid Google Scholar ja  BASE.

VI Arhiivide kasutamine ja muuseumikogud – Kersti Lust,  ajaloodoktor, Eesti Demograafia Keskuse vanemteadur ja Rahvusarhiivi projekti täitja

Uurimistöö planeerimise ja veelgi enam teostusetapis on keskne koht põhjalikul ja süstemaatilisel infootsingul.

Loengu eesmärk on tutvustada põhilisi sel otstarbel loodud veebirakendusi – lähemalt Rahvusarhiivi (AIS, Saaga, Fotis, kaartide infosüsteem, Estica jt) ja ülevaatlikult Eesti Kirjandusmuuseumi (Kivike, Koobas, Eesti regilaulude andmebaas) rakendusi.

Käsitletakse peamisi infootsingu tüüpe: teaviku- ehk dokumendiotsingut, faktiotsingt ja teemaotsingut ning mõnda enamkasutatud otsingutehnikat. Loeng sisaldab ka praktiliste otsinguülesannete lahendamist Rahvusarhiivi andmekogude põhjal.

Kõik õpitoad toimuvad laupäeviti ja kestavad umbes 4 tundi. Sisu hõlmab kindlasti praktilist osa ja näpunäiteid oma töö kirjutamiseks ning kaitsmiseks.


Veebruar: info otsimine ja haldamine

Õpituba toimub Tartus (Ülikooli 18-228) 18.veebruaril, algusega kell 12:00.

Info otsimist, päringute tegemist ja viidete haldamist tutvustavad:

Vilve Seiler – TÜ raamatukogu infopädevuse koordinaator

Ivika Pall – TÜ raamatukogu erialainfotalitluse spetsialist

Signe Bachmann – TÜ raamatukogu referent

Arhiivinduse poolt ja EKMi kogusid tutvustab:

Kersti Lust – TÜ ajaloolane

 

Oluline on kaasa võtta sülearvuti. 

 

Registreerimine õpituppa


Märts: akadeemiline kirjutamine

Aprill: populaarteaduslik kirjutamine/oma teadustööst arusaadavalt rääkimine

Mai: esinemine